Pierwszy wernisaż w roku 2024 będzie wyjątkowy - przedstawimy twórczość matki i córki, dwóch artystek - Grażyny Rutki oraz Agnieszki Rutki - Napiwodzkiej.
"Zawsze „to” czułam, lubiłam zapach farb i w końcu odnalazłam dobry klimat wśród artystów. A malowanie przyszło jakby samo – chcę utrwalać piękno, które jest wokół. To mnie umacnia, dodaje siły życiowej."

- Grażyna Rutka
"Prezentowany cykl obrazów jest malarskim zapisem letnich dni, ciepła, wody, piasku, słońca... Zależało mi na oddaniu tej tak cennej ulotności chwili, co swój wyraz znajduje w gestach przedstawionych postaci, w ich wzajemnym odniesieniu do siebie, które sugeruje bycie na plaży razem, ale zarazem każda z postaci jest od siebie niezależna – sama ciesząca się piaskiem, słońcem i wodą. Postacie są przedstawione skrótowo, bez rejestrowania szczegółów, wszystko obserwowane jest jakby przez przymknięte oczy, przez mgiełkę słonej wody, kontury się zacierają, pozostaje gest i wrażenie – wymarzony materiał do „obróbki” malarskiej. Wszystko pozwala w pełni oddać grę światła, wody, piasku i powietrza na ciele, a przede wszystkim wrażenie ulotności. Obrazy – jak zwykle zresztą – mają być przecież zapisem tego, co nieuchwytne."
- Agnieszka Rutka - Napiwodzka
Serdecznie zapraszamy na uroczysty wernisaż, podczas którego będzie można poznać obie artystki. Odbędzie się on 24 stycznia o godzinie 18:00 w holu głównym Biblioteki.

Rutka