Za nami pierwszy rok realizacji projektu „Biblioteka trzecim miejscem animacji” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury z programu BLISKO na który udało się nam pozyskać  blisko 140 tys. zł. Przed nami kolejna wydarzenia z naszymi partnerami KCK, LO nr 1, LO nr 2 , S oraz Społeczną Szkołą Podstawową , wspierać nas będzie miasto Kwidzyn i starostwo powiatowe.

W 2023 roku planujemy dla mieszkańców Kwidzyna coś szczególnego :

 

Za nami pierwszy rok realizacji projektu „Biblioteka trzecim miejscem animacji” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury z programu BLISKO na który udało się nam pozyskać  blisko 140 tys. zł. Przed nami kolejna wydarzenia z naszymi partnerami KCK, LO nr 1, LO nr 2 , S oraz Społeczną Szkołą Podstawową , wspierać nas będzie miasto Kwidzyn i starostwo powiatowe.

W 2023 roku planujemy dla mieszkańców Kwidzyna coś szczególnego :

 

Spotkanie zwycięskich grup

Za nami pierwsze spotkanie zwycięskich grup w KONKURSIE INICJATYW zorganizowanym przez naszą Bibliotekę. Grupy nieformalne miały okazje poznać  się nawzajem  a przede wszystkim projekty, których są autorami, a które kryją się pod nierzadko tajemniczymi tytułami. Już za chwilę  ruszamy z ich  promocją. A tymczasem  relacja z dnia wczorajszego.

Inicjatywy oddolne/lokalne są częścią  naszego projektu "Biblioteka Trzecim miejscem animacji"
w ramach konkursu dotacyjnego BLISKO realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury #NPRCz 2.0.

---------------------------------------------------------

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Narodowe Centrum Kultury

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kwidzyńskie Centrum Kultury

 
 

PROTOKÓŁ KONKURSOWY

     PROTOKÓŁ KONKURSOWY

KONKURS INICJATYW LOKALNYCH

KONKURS INICJATYW LOKALNYCH skierowany  do mieszkańców Kwidzyna, a dokładnie grup nieformalnych, liczących co najmniej 3 osoby i chcących zrealizować wymarzony projekt kulturalny
w partnerstwie z kwidzyńską biblioteką. Budżet na inicjatywy lokalne to 26 300 tys. a maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy to 4 tys.  Grupy nieformalne chcące działać kulturalnie, muszą złożyć wniosek i przystąpić do konkursu. Komisja konkursowa wybierze  8 najlepszych projektów
Zespół biblioteki udziela wsparcia na etapie pisania wniosku, realizacji i rozliczenia inicjatywy. Szczegóły na naszej stronie www.bibliotekakwidzyn.com.pl. Twój pomysł nasze wparcie !!!  

Komisja przyzna dodatkowe punkty za spełnienie 2 warunków:

-  grupa nieformalna będzie składać  się z  młodych w wieku 14-19 lat

-  inicjatywa skierowana  będzie do młodych w wieku 14-19 lat

Ważne daty i terminy:

- nabór wniosków trwa do 31marca 2023r.

- ogłoszenie wyników konkursu do 18 kwietnia 2023r.

- realizacja zwycięskich inicjatyw od 1 maja do 15 października 2023r.

W tym roku jeszcze:

- Szkolenia dla zespołu bibliotekarzy i naszych  partnerów

- Turniej Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich – II Edycja

- Debatę publiczną z udziałem mieszkańców Kwidzyna

-  Panel dyskusyjny  „Kultura we współczesnym świecie”

- „World Cafe” – sesja dialogu w formacie rozmów stolikowych

- Kwidzyńska Gra Miejska , której premierę ogłosimy podczas Narodowego Czytania

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

KONKURS INICJATYW LOKALNYCH

         

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania :

      Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne

     Załącznik nr 1 - KOSZTY KWALIFIKOWANE

    Załącznik nr 2 - WNIOSEK

    Załącznik nr 3 - KARTA OCENY

     Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA