AMNESTIA

Szansa dla tych, którzy mają coś na sumieniu 😉
Jeżeli posiadacie książkę z naszą pieczątką a termin zwrotu już minął, macie okazję zwrócić ją bez żadnych konsekwencji.

Nie zwlekaj! Amnestia trwa od 2 do 31 maja.

Każdego roku w maju we wszystkich działach udostępniania zbiorów Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie Dyrektorka zarządza amnestię dla czytelników zalegających z oddaniem zbiorów bibliotecznych. Oznacza  to, że za przetrzymane zbiory, które w tych dniach zostaną zwrócone do Biblioteki nie będzie pobierana opłata za przetrzymywanie.