Regulamin wynajmu pokoju gościnnego w Bibliotece Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie

 • 1 Przedmiot regulaminu
 1. Regulamin określa zasady wynajmu przez Bibliotekę Miejsko – Powiatową w Kwidzynie, zwaną dalej BM-P, pokoi gościnnych osobom dokonującym rezerwacji  i wynajmu, zwanych dalej Gośćmi
 2. BM-P posiada w ofercie wynajmu krótkoterminowego :

- pokój 1-osobowy

- pokój 2-osobowy

- pokoje znajdują się w jednym łączniku ze wspólna łazienką,  zwane dalej Pokojami.

 • 2. Doba hotelowa
 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 jednego dnia, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji Goście powinni zgłosić w Dziale Administracji BM-P telefonicznie (tel. 055 279 33 50) lub osobiście (sekretariat I piętro) najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu Pokoju. oraz przedłożyć potwierdzenie dokonania płatności za przedłużenie pobytu ( dotyczy płatności przelewem).
 4. BM-P uwzględnia życzenia przedłużania pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. BM-P zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pokoju w przypadku braku okazania potwierdzenia dokonania płatności za przedłużony pobyt.
 • 3 Rezerwacja, rejestracja i płatność
 1. Stawki płatności za Pokój za dobę hotelową:

Pokój 1 osobowy 80 zł/doba

Pokój 2 osobowy 120 zł/doba

 1. Dla Gości zaproszonych przez BM-P istnieje możliwość bezpłatnego wynajęcia Pokoju.
 2. Rezerwacja Pokoju dokonywana jest przez Gości telefonicznie (tel. 055 279 33 50) lub drogą mailową (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście.
 3. BM-P uzależnia przyjęcie rezerwacji od wpłaty pełnej należności za pobyt w Pokoju.
 4. Każde anulowanie rezerwacji zgłoszone pisemnie lub drogą mailową (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wynajmu Pokoju będzie uprawniało Gościa do otrzymania zwrotu wpłaconej W przypadku zgłoszenia anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa, kwota w pełnej wysokości zostanie zatrzymana przez BM-P.
 5. Hotel nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.
 6. Płatności za wynajem Pokoju dokonuje się gotówkowo lub bezgotówkowo, przelewem na konto bankowe BM-P Numer konta:  23 8300 0009 0015 0152 2000 0010. Płatność za wynajem Pokoju jest możliwa z użyciem karty płatnicze bądź kredytowej w siedzibie BM-P.
 7. Z treści przelewu jednoznacznie musi wynikać jakiej konkretnie czynności (usługi) dotyczy zapłata, należy podać także okres pobytu oraz imię i nazwisko osoby, która będzie przebywała w Pokoju
 8. Płatność z dołu (w tym z odroczonym terminem płatności wynikającym z faktury) możliwa jest wyłącznie dla jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych instytucji i firm pod warunkiem zgłoszenia takiej formy płatności w chwili dokonywania rezerwacji Pokoju.
 9. BM-P ma prawo odmówić przyjęcia Gościa i anulować rezerwację w razie braku uiszczenia z góry należności za pobyt.
 10. Przyjęcie Gości następuje po okazaniu pracownikowi ochrony dokumentu tożsamości osoby, na którą dokonana została rezerwacja i wypełnieniu przez nią oraz podpisaniu “Karty rejestracyjnej gościa pokoju gościnnego BM-P".
 11. Dane osobowe Gości są przetwarzane na podstawie jego zgody, w celu świadczenia usługi wynajmu Pokoju. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na “Karcie rejestracyjnej gościa pokoju gościnnego BM-P".
 12. BM-P zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyny.
 • 4 Usługi i odpowiedzialność
 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00.
 2. Osoby nie zameldowane w Pokoju mogą w nim przebywać od godz. 6.00 do 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gościem w Pokoju.
 3. BM-P nie wyraża zgody na przebywanie w Pokoju w porze ciszy nocnej osób innych niż Gość i zgłoszone przez niego osoby towarzyszące.
 4. Biblioteka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 5. BM-P nie akceptuje pobytu zwierząt w Pokoju.
 6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób mu towarzyszących, a także przybywających za jego zgodą w Pokoju. Gość zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń Pokoju i jego wyposażenia, powstałymi w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Gościa, osoby towarzyszące, przybywających za jego zgodą w Pokoju
 7. Gość oraz osoby towarzyszące zobowiązani są zachować ład i porządek w Pokoju, jak również na całym terenie należącym do BM-P.
 8. Gość nie może przekazywać Pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Klucze do pokoju wydawane są jedynie za kaucją zwrotną w wysokości 30 zł za komplet kluczy.
 10. Karta magnetyczna wydawana jest jedynie za kaucją zwrotną w wysokości 15 zł.
 11. Gość oraz osoby mu towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 12. W pokoju i na terenie całego obiektu BM-P obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 13. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujki alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie Pokoju oraz budynku Biblioteki lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p.poż., Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 400 zł.
 14. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p.poż. nastąpi przyjazd zastępów straży pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez dowódcę jednostki straży pożarnej przybyłej do Biblioteki na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa.
 15. Gościom oraz osobom im towarzyszącym zabrania się w szczególności:
  1. używania w Pokoju maszynek spirytusowych, benzynowych i gazowych, kuchenek i grzejników elektrycznych oraz innych źródeł ciepła niestanowiących wyposażenia Pokoju;
  2. stosowania otwartego ognia np. świeczek, zapałek, sztucznych ogni, zapalniczek, kadzidełek;
  3. samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania i utrudniania korzystania innym użytkownikom z jakichkolwiek instalacji;
  4. używania wyposażenia Pokoju i sprzętów na terenie BM-P niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. BM-P nie ponosi odpowiedzialności:
  1. z tytułu utraty lub uszkodzenia będących w posiadaniu Gości: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych
   i osobistych oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
  2. za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gości oraz znajdujących się w nim pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych i osobistych oraz przedmiotów mających
  3. wartość naukową lub artystyczną, a pozostawionych na ogólnodostępnym parkingu; BM-P nie oferuje usługi parkingu.
 17. Gość oraz osoby mu towarzyszące, każdorazowo opuszczając Pokój, powinni sprawdzić zamknięcie drzwi.
 18. Po zakończeniu korzystania z Pokoju, Goście zobowiązani są pozostawić Pokój w stanie niepogorszonym.
 • 5 Inne postanowienia
 1. Dokonanie rezerwacji lub wynajmu Pokoju oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad użytkowania Pokoju należy kierować do Działu Administracji BM-P, od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 15:00 - telefonicznie (tel. 055 279 33 50), osobiście (sekretariat I piętro) lub drogą mailową (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gośćmi a BM-P jest sąd właściwy dla siedziby BM-P.
 4. Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie będzie wdzięczna Gościom za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu Gości.