Kadra zarządzająca

Katarzyna Bednarek - Dyrektorka

Kamila Malinowska - Zastępczyni Dyrektorki

Iwona Wasążnik-Rzoska - Główna Księgowa

Administracja

Magdalena Dudek-Rosziewska- Sekretarka

Piotr Ciecierski- Główny specjalista ds. administracji

Punkt Informacji

Aleksandra Kopisto

Wypożyczalnia dla dorosłych

Agnieszka Wentowska

Alicja Dobosz

Anna Muracka

Wypożyczalnia naukowa z czytelnią prasy

Bożena Wolińska

Sylwia Wojtcka

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Bożena Sikorowska

Aneta Czapla

Ewelina Samul

Mediateka

Elżbieta Płocka

Wanda Archutowska

Alicja Reschke

 

Mouseion – Klub Starej Książki i Płyty

Marek Krukowski

Multicentrum

Karolina Wieczorkowska

Katarzyna Zieniewicz

Dział gromadzenia , udostępniania i kontroli zbiorów

Elżbieta Piątkowska

Józef Piątkowski

Specjalista ds. promocji

Adam Kamiński

Pracownicy obsługi

Edyta Gorka

Mariusz Moos