Kadra zarządzająca

Katarzyna Bednarek - Dyrektorka

Kamila Malinowska-Dąbek - Zastępczyni Dyrektorki

Iwona Wasążnik-Rzoska - Główna Księgowa

Administracja

Magdalena Dudek - Sekretarka

Piotr Ciecierski- Główny specjalista ds. administracji

Punkt Informacji

Aleksandra Kopisto

Wypożyczalnia dla dorosłych

Agnieszka Wentowska

Alicja Dobosz

Karolina Przybył

Wypożyczalnia naukowa z czytelnią prasy

Bożena Wolińska

Sylwia Wojtcka

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Bożena Sikorowska

Aneta Czapla

Ewelina Samul

Mediateka

Wanda Archutowska

 

Mouseion – Klub Starej Książki i Płyty

Marek Krukowski

Multicentrum

Karolina Wieczorkowska

Katarzyna Zieniewicz

Julia Kogut

Dział gromadzenia, udostępniania i kontroli zbiorów

Anna Muracka

Elżbieta Płocka

Specjalista ds. promocji

Adam Kamiński

Pracownicy obsługi

Edyta Gorka

Mariusz Moos

Marzena Hals