Regulamin wydawania kodów uprawniających do korzystania z usług na platformie Legimi w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie w 2024 roku.

 1. Możliwość wypożyczania e-booków, audiobooków oraz synchrobooków w ramach oferty abonamentowej Legimi mają wyłącznie posiadacze aktywnej karty czytelnika Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, którzy nie posiadają zadłużeń na koncie.
 2. Usługa jest bezpłatna.
 3. Aby skorzystać z usługi trzeba posiadać unikatowy kod dostępu.
 4. Ilość kodów wydawanych w Bibliotece-Miejsko Powiatowej w Kwidzynie jest ograniczona (60 kodów).
 5. Kody generowane są pierwszego dnia każdego miesiąca.
 6. Kody można odebrać osobiście w Mediatece lub pisząc maila z prośbą na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie w godzinach otwarcia działu: 10.00-18.00 (od poniedziałku do piątku) oraz 9.00-15.00 (sobota).
 7. W mailu należy podać: numer karty czytelnika.
 8. Pierwszeństwo mają czytelnicy odbierający kody osobiście.
 9. Pobierając kod osobiście, należy okazać kartę czytelnika.
 10. Na 1 kartę czytelnika można pobrać 1 kod dostępu.
 11. Jednego kodu można korzystać na dwóch urządzeniach.
 12. Kod należy aktywować najpóźniej do końca miesiąca, w którym został pobrany.
 13. Kod od momentu aktywacji ważny jest przez 30 dni.
 14. Czytelnik, który nie aktywuje pobranego kodu, nie będzie mógł w następnym miesiącu uzyskać kolejnego.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Miejsko-Powiatowej
  w Kwidzynie wraz z punktami bibliotecznymi, zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników oraz Gości korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
 3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
 5. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 
  883 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
 • statutu Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, Kościuszki 54, 05-500  Kwidzyn. W imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki.
 2. Dane użytkowników wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 4. W sprawach spornych przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela
  Inspektor Ochrony Danych.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. materiałach bibliotecznych– rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i  sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe, a także czytniki e-booków, czytaki.
  2. karcie zobowiązania– rozumie się przez to dokument zawierający:

Co to są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

 • Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.
 • Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Podczas każdych odwiedzin na stronach internetowych Komisji system pyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.

W ten sposób strona internetowa przez pewien czas zapamiętuje preferencje użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.).

Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas jednych odwiedzin na stronie.

Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych.

Do czego służą pliki cookie?

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej najczęściej używane są „pliki cookie administratora”. Są to pliki tworzone i kontrolowane przez Komisję, nie przez organizację zewnętrzną.

Przeglądanie niektórych stron Komisji wymaga jednak wyrażenia zgody na pliki cookie organizacji zewnętrznych.

Używane są 3 rodzaje plików cookie administratora:

 • przechowujące preferencje odwiedzającego
 • zapewniające operacyjność strony internetowej
 • gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika)