Przedstawiamy Państwu Raport z diagnozy lokalnej Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie. Za nami szkolenia z planowania  procesu diagnozy, jego realizacja  czyli:  cykl działań badawczych:  wywiadów, spotkań, badań w działaniu i obserwacji i opracowanie dokumentu podsumowującego cały proces czyli raport. Od początku tego zadania i we wszystkich jego częściach składowych wspierały nas merytorycznie badaczki z Federacji Mazowia.  Raport zawiera dużo ważnych informacji dla zespołu Biblioteki  i Organizatora a najważniejsze to: Co powinniśmy zmienić aby działać zgodnie z potrzebami mieszkańców?

diagnoza