Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie oferuje w :

Mediatece możliwość kserowania i skanowania zbiorów, oraz drukowania plików z komputerów dostępnych dla użytkowników. (druk czarno-biały i kolor).

Punkcie Informacji możliwość drukowania (druk czarno-biały)

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę:

Za wykonanie usług kserograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny:
- odbitka/druk/czarno-biały A4 - 0,30 zł
- odbitka/druk/kolor A4 - 0,40 zł
- odbitka/druk/czarno-biały A3 – 1,00 zł
- odbitka/druk/kolor A3 – 2,00 zł

ksero wielkoformatowe kafelka big