ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Miejsko-Powiatowej
  w Kwidzynie wraz z punktami bibliotecznymi, zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników oraz Gości korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
 3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
 5. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
– statutu Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie,
  Kościuszki 54, 05-500  Kwidzyn. W imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki.

Co to są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

 • Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.
 • Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Podczas każdych odwiedzin na stronach internetowych Komisji system pyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.

W ten sposób strona internetowa przez pewien czas zapamiętuje preferencje użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.).

Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas jednych odwiedzin na stronie.

Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych.

Do czego służą pliki cookie?

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej najczęściej używane są „pliki cookie administratora”. Są to pliki tworzone i kontrolowane przez Komisję, nie przez organizację zewnętrzną.

Przeglądanie niektórych stron Komisji wymaga jednak wyrażenia zgody na pliki cookie organizacji zewnętrznych.

Używane są 3 rodzaje plików cookie administratora:

 • przechowujące preferencje odwiedzającego
 • zapewniające operacyjność strony internetowej
 • gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika)