Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie ogłasza konkurs na realizację oddolnych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych!

Celem konkursu jest:

- Wspieranie lokalnych projektów kulturotwórczych
- Wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca spotkań i twórczości
- Aktywizacja czytelnictwa

Kto może wziąć udział?

Skorzystać z projektu mogą mieszkańcy Kwidzyna - grupy nieformalne i osoby prywatne. Projekty skierowane do młodzieży w wieku 14-19 lat będą dodatkowo punktowane!

Główne założenia:

- Maksymalna kwota na jeden projekt: do 4000 zł
- Termin zgłaszania wniosków: od 3 do 28 czerwca 2024 r.
- Termin realizacji projektów: 1 sierpnia - 15 grudnia 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

pdf ikona   albo z
https://drive.google.com/file/d/1TjLoX4xlCesn19qnowmxNSLKf-YUnvf2/view?usp=sharing

Załącznik nr 1

pdf ikona  albo z
https://drive.google.com/file/d/1kGAEsNrLKwViGwFh69mqpYHd_un6wEg5/view?usp=sharing

Załącznik nr 2

pdf ikona   albo z
https://drive.google.com/file/d/1vddT0gZz3gAr2DxIe_oPrDaxyC8aCxxN/view?usp=sharing

Załącznik nr 3

pdf ikona   albo z
https://drive.google.com/file/d/1by-rolbYpWIse0X3HB4Jww16yVrW9lbL/view?usp=sharing

Załącznik nr 4

pdf ikona   albo z
https://drive.google.com/file/d/15ASyo57RP_43hCRaEuGdOXaqs3ip2SuU/view?usp=sharing

Nie czekaj! Zgłoś swoją inicjatywę i przyczyń się do rozwoju naszej społeczności!

inicjatywa mieszkańcy