- Kwidzyńskie Centrum Kultury

- MOPS  Kwidzyn

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- Stowarzyszenie Akwedukt

- Liceum Ogólnokształcące nr 1

- Liceum Ogólnokształcące nr 2

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów

- Społeczna Szkoła Podstawowa     

- Stowarzyszenie NOWY GRA